Twitter


  Following

  Posts tagged "MANHID!"

  Aanhin ko pa si kupido kung sobrang pudpod na ang pana niya sa sobrang manhid mo. :(

  image

  26 Theme
  Design by Athenability
  Powered by Tumblr